lördag 30 juni 2012

"En liten skiva om döden" är ett projekt som har syftet att samla in pengar till cancerfonden. Alla omkostnader kring skivan är betalda eller sponsrade. Alla som bidragit med arbetsinsats har gjort det helt gratis och trycket av skivan är betalat av oss i Patriks Combo. Vi har bekostat 2000 exemplar av skivan. Det är alltså inget netto som går till cancerfonden utan det är 100% insamlade medel. Skivan går i dagsläget, bara att köpa på våra spelningar samt på Hamm & Nilsson, Yamahacenter och Direkten i Kärnanhuset i Östersund. När man köper skivan fyller man i namn och pris på ett formulär och dom formulären kommer att redovisas här tillsammans med insättningskvitton. På så sätt ska vi försöka upprätthålla någon sorts trovärdighet i att pengarna verkligen går fram. Priset på skivan är helt fritt... man går ge hur mycket man vill. Tack för ert deltagande. Patriks Combo